Z důvodu dovolené bude ordinace v termínu 08.-18.07. mimo provoz.

MUDr. Jaroslav Fähnrich
ortoped a traumatolog
specialista na sportovní traumatologii a artroskopii kolenního kloubu

Ortopedická péče v plném rozsahu

Ortopedie je základní chirurgický lékařský obor. Zabývá se především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. Ortopedie se zabývá i léčbou zranění pohybového aparátu.

Sonografie

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazivní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje.

Dětská ortopedie

V lékařském zařízení ARTHROS jsme schopni ošetřit i děti a mladé dospělé pacienty do 18. roku života s klinickými nebo laboratorními známkami onemocnění pohybového systému. Ortopedické diagnózy a úrazy dětí jsou odlišné od poranění dospělých a často vyžadují zcela jiný léčebný přístup.

Členství v organizacích

 • Česká společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
 • Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy
 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sport MedicineFotogalerie

Ordinační hodiny

Ortopedická ordinace

Pondělí 13.00 – 20.00 hod.
Středa 13.00 – 20.00 hod.
Čtvrtek 08.00 – 12.00 hod.

Objednání k vyšetření

K prvnímu vyšetření je nutné z důvodu velmi limitované kapacity ambulance doporučení od praktického lékaře k vyšetření ortopedem. Tato skutečnost není nikterak v rozporu s právem pacienta na svobodnou volbu lékaře.

- Telefonicky v ordinační hodiny na čísle: 605222226

- SMS (možno psát kdykoliv): 605222226
- E-mailem: info@ortopedie-rokycany.cz

Navržený termín, prosím, vždy potvrďte SMS nebo e-mailem.
Kontakty

Kudy kudy cestička

Po příjezdu do Rokycan od Plzně pokračujte směrem na Šťáhlavy (ulice Šťáhlavská). Hned po projetí pod železničním mostem odbočte vpravo. Dále pokračujte rovně, po své levici minete obchod Trhovka a po 200 metrech, mezi druhou (Krokova) a třetí (Libušina) odbočkou je již po levé straně viditelná přízemní šedá budova NZZ Arthros s.r.o. V areálu zdravotnického zařízení jsou 3 parkovací místa po levé straně, v případě návštěvy imobilního pacienta je k dispozici k zapůjčení mechanický invalidní vozík (po domluvě s lékařem).

Sportovní traumatologie

Moderní filozofie sportovní traumatologie je zaměřena na včasnou a správnou diagnostiku pomocí klinického vyšetření, případně pomocných vyšetřovacích metod. V souvislosti s tím je nutná okamžitá, správně vedená konzervativní nebo operační léčba. V indikovaných případech se používá znehybnění končetin pomocí fixace nebo snímatelných ortéz na optimální dobu podle typu poranění s následnou rehabilitací a fyzioterapií, která je prováděna za účelem zabránění ztuhnutí kloubů a ochabnutí svalů.

Vždy jde o snahu o co nejčasnější návrat do sportu a fyzického zatížení. Součástí sportovní traumatologie je i snaha předcházet poraněním jak při vrcholovém sportu, tak při rekreační sportovní činnosti. Mezi nejčastější poranění patří distorze kolenního a hlezenního kloubu, a to jak při kontaktních sportech (fotbal, florbal, házená), tak i sportech individuálních (běh, lyžování).
Artroskopie kolenního kloubu

Artroskopie je miniinvazivní operační technika, která je prováděna v šetrné celkové nebo lokální anestezii. Jedná se o nejmodernější endoskopickou operační metodu ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok za pomoci artroskopické pumpy. Kloub se naplní tekutinou a je možné prohlédnout a ošetřit kloubní dutinu pomocí optického přenosu obrazu, přenášeného do video systému.

Optický přenos znamená, že dutina kloubu je osvětlena studeným světlem a obraz se přenáší přes optický systém a videokamerou na obrazovku. Celý operační tým tak může sledovat průběh zákroku na monitoru. Artroskop má průměr od 2,7 mm do 4 mm (liší se podle kloubu, který je operován). Incize (řezná ranka, přes kterou se artroskop zavádí do kloubu) je velká asi 1 cm. Druhá incize (většinou stejné velikosti) se provádí pro operační nástroje – v případě rozsáhlejších výkonů je možné provést incizí i více. Pro většinu kloubů se používá optika 4,0 mm.

Artroskopicky můžeme vyšetřit a ošetřovat téměř všechny klouby v lidském těle. K artroskopii používáme speciální vyšetřovací a operační nástroje:

 • Vyšetřovací háček k vyšetření kvality tkáně a rozsahu poškození nitrokloubních struktur
 • Punch, duck bill – speciální nástroje různého tvaru a velikosti k odstranění (odštípání) poškozených tkání (menisku, chrupavky, vazů…)
 • Shaver – speciální rotační fréza s odsáváním, která odstraňuje poškozenou tkáň (frézy jsou různého typu – na měkkou tkáň, kost či chrupavku)
 • Elektrokauter (Viper) – k zastavení krvácení z operované tkáně
 • Nástroje k rekonstrukci tkání (šicí apod.)
 • Speciální implantáty k fixaci operovaných tkání

Jaké má artroskopie výhody?

Kromě toho, že dává možnost širokého spektra operačních výkonů, dochází při ní jen k malým operačním rankám (incizím). Zároveň přináší přesné vyšetření celého kloubu, usnadňuje hojení a zrychluje rehabilitaci. Je šetrná ke zdravé tkáni, kterou poškodí jen minimálně, a tím i zároveň snižuje riziko infekce. Pacienti oceňují i menší pooperační bolest a kratší pobyt v nemocnici (v určitých případech lze realizovat i v režimu jednodenní chirurgie).

Artroskopickou metodou již ošetřujeme i prostory kolem kloubů a šlach, postižení burzy kloubů apod. Indikace na artroskopické operace jsou nejvíce úrazy (sportovní, pracovní apod.) a degenerativní onemocnění kloubů.

Co lze artroskopicky ošetřit?

Poškození menisku

 • odstranění poraněné tkáně menisku
 • zachování poraněné tkáně (sutura = přišití) odtrženého menisku
 • nahrazení odstraněné tkáně – transplantace menisku

Poškození kloubní chrupavky

 • debridement – odstranění měkké, nevyživované chrupavky
 • refreshment – procedura k oživení a obnovení chrupavčito-vazivové tkáně nahrazující chrupavku
 • mozajková plastika – přenosy bločků kosti i s chrupavkou do poškozeného místa
 • transplantace chrupavky (transplantace kultivovaných chondrocytů – tkáně chrupavky) = aplikace vlastních buněk chrupavky uměle pomnožených v laboratoři
 • aplikace nebuněčných implantátů do defektů chrupavky

Poškození vazů

 • zkřížených
 • odstranění odtržené části vazu
 • přišití (reinzerce) poraněného vazu (ojediněle)
 • plastika poraněného vazu (rekonstrukce)
 • autologní štěp (vlastní tkáně pacienta)
 • allogenní štěp (transplantace od dárce)
 • poškození vazů postranních
 • přišití (reinzerce, sutura) poraněného vazu

Poškození kloubního pouzdra

 • většinou u vykloubení čéšky (luxace pately)

Poškození kosti

 • nitrokloubní zlomeniny (čerstvé úrazy, osteochondritis dissecans = uvolnění části kosti i s chrupavkou v kloubu – většinou u pacientů mladého věku)Ke stažení